• Личный кабинет

CFD – Переход (CORN, WHEAT, SOY)

24 июн 2021

CFD – Переход (CORN, WHEAT, SOY)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng CORN, WHEAT, SOY sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 6: Hợp đồng tháng 12 (CORN.DEC1), tháng 9 (WHEAT.SEP1) và tháng 11 (SOY.NOV1)sẽ được đưa vào hoạt động; những hợp đồng tháng 7 (CORN.JUL1, WHEAT.JUL1, SOY.JUL1) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng CORN.JUL1, WHEAT.JUL1, SOY.JUL1 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 6.

С уважением,
FIBO Group, Ltd.